p

VÆRKFORTEGNELSEKORVÆRKER    KAMMERMUSIK    SANGE     SOLOVÆRKER
(13)                         (14)                     (9)                    (7)


Korværker:


“Vinterorgel”
komp. 1991, var. 22 min. Kor a cappella, 4 - 12 st.
Tekst på svensk af Erik Axel Karlfeldt, “Vinterorgel”.
Gennemkomponeret værk i ti strofer.
Uropført 12/1-1993 af Radiokammerkoret, dir. Stefan Parkman,
på Nationalmuseet, regi: “Kormusikkens Mesterværker”.
Udg. Samfundets Manuskript-serie.

“Kornell”
komp.1992, var. 9 min. Kor a cappella, 4 - 5 st.
Tekst på svensk af Bo Bergman : “Melodi”, “Adagio” og “Serenad”.
Uropført d. 8/8-1996 af Radiokammerkore
t, dir. Stefan Parkman,
i St. James`Church, Sydney.
Regi: 4th World Symposiumon Choral Music.
Desuden opført i Holland, Østrig, Canada, England og Danmark. Opført i efteråret 2000 på 5 Kulturbro-koncerter.
Udg. Samf. man.-serie.

“Nattens og Månens Sange”
komp.1993, var. 56 min. Cyklus for Kor a cappella i 10 satser med en koda.
Tekster af 10 svenske lyrikere:
Pär Lagerkvist, Wilhelm Ekelund, Viktor Rydberg, Petter Bergman,
Edith Södergran, Werner Aspenström, Verner von Heidenstam,
Oluf von Dalin, Ragnar Jändel, Erik blomberg.
Tre satser uropført d. 3/11 1993 af medlemmer af Radiokammerkoret i Grundtvigs Kirke.
Udg. Samf. man.-serie.

“Vega”
Komp. 1996, var. 13 min. Kammerkor a cappella.
Bestilt af og uropført 1/10 i Holland af Nederlands Kamerkoor,
dir. Uwe Gronostay. Opført på koncertrække i Holland.
Tekst på dansk af Hanne Ørvad, oversat til latin af Niels Bruun/H.Ø.
Opført på Nordiske Musikdage af E.Ericsons Kammerkor i 1998.
Dansk førsteopførelse på Louisiana d.18. sept 2002 med RKK, dir. Fl. Windekilde.
Tilegnet Knud Vestergaard, Vega Bach-buen.
Trykt på Samfundet.

“Sangenes Have”
komp. 1996, var. 26 min.
Blandet kor og Blæserkvintet, Sopran- og Tenorsoli.
Bestilt af Helsingør Kammerkor og uropført 3/11 1996 i Sct Mariæ Kirke,
Helsingør, med Ensemble Pentanque, dir. Kim Glies Nandfred.
Tekst fra Højsangen, nysammensat af Hanne Ørvad :
ni satser, to ritorneller, samt coda.
Udg. Samf. man.-serie.

“Skælven”
komp. 1997, var. 8 min. Kor a cappella.
Tekst af Halfdan Rasmussen.
Uropført d. 6/11 2000 i Sct Catarinæ Kirke i Hjørring,
på Korfestival i foreningen “Ny Musik i Frederikshavn”,
Coro Misto, dir. Søren Birch.

“Junker Jakobs List”
komp. 1998, var. 10 min. Kor a cappella.
Tekst er en dansk folkevise, anon., trykt i Danmarks Gamle Folkeviser.
Bestilt af og uropført d. 15/2 1999 af Ars Nova på Nationalmuseet, dir. Frans Rasmussen. Anledning: Ars Nova’s 20 års jubilæum.
Ide : danske folkeviser i nutidens tonesprog, evt med citat af den opr. melodi.
Bestilling fra Dansk Komponistforening.
Udg. Samf. man.-serie.

“Nordlys Nocturne”
komp. 1999, var. 10 min. Kor a cappella.
Tekst på dansk af Hanne Ørvad, i to strofer: Sommer-strofe og vinter-vers.
Værket er i to sammenhængende satser.
Uropført på Kulturnatten d.12/10 2001 af “Carmina”, dir Peter Hanke,
på Copenhagen Choir Festival i Garnisonskirken.
Skrevet med støtte fra Statens Kunstfond.

“Natthimlen”
komp. 2000, var. 5 min. 5-st. Herrekor, TTBarBB
Tekst på svensk af Erik Gustaf Geijer.
Skrevet til Sällskapet MM’s kompositionstävling “Manskörsrepertoar 2000” .

“Paschal Hymn”
komp. 2001, var. 12’. 4-5st. kor a cappella.
Tekst på engelsk og latin, fra “Hymns, Ancient and Modern1889”, og af komponisten.
Tre eng. hymner og latinske ritorneller.
Skrevet til kammerkoret “Hymnia”. Uropført i Rundetårn d. 30. marts, 2001.
Skrevet med støtte fra Statens Kunstfond.

“Tale of the Tree” ( Træ-studie I )
Komp. 2001, var. 8’. Kor a cappella
Tekst på engelsk af Hanne Ørvad.
Bestillingsværk til komponistens portrætkoncert d. 17. marts 2002.
Uropført af “Carmina”, dir. Peter Hanke.
Skrevet med støtte af Statens Kunstfond.

“Trena”
Komp. 2003, var. 11’. Damekor/pigekor, cello og slagtøj.
Teksten er skrevet på engelsk af komponisten over Stabat Mater -ideen.
Uropført på DR Radiopigekorets forårskoncert i Holmens kirke d. 6.april 2003.
cello: Henrik Dam Thomsen, slagtøj: Tom Nybye, dir. Michael Bojesen.
Transmitteret i Danmarks Radio.
Bestilling fra Danmarks Radio.

“Audi, Caelum”
Komp. 2003, var. 12’. Kor a cappella med S.A.T.B.soli.
Teksten er på latin og er et anonymt Mariadigt fra d. 16. årh.
Bestilt af Ny Musik i Frederikshavn.
Uropføres af Radiokammerkoret på Vendsyssel festival i 2006.
Skrevet med støtte fra Statens Kunstfond.

Kammermusik:


"Serale"
alt og obo 1990 16'

"Regnlys"
alt og kammerensemble 1993-94 36'

"Rørsangere"
alt, obo, klarinet og fagot 1992-93 31'

"Løvsange"
sopran, violin og orgel 1994 17'
sopran, fløjte, violoncel, accordeon 1995 17'

"Silkesnor"
alt og slagtøj 1995 12'

"Cascade"
11 messingblæsere 1995 9'

"Sibylle"
kammeropera 1996 ca. 3o'
mezzo, bar.,klarinet, cello

"Bjergtagen"
mezzo, obo, vla. og vlc. 1997 24'
mezzo, fl., vlc. og accordeon 1997 24'

"Lisbon Revisited"
tenor og S.A.T.-blokfløjter 1997 ca. 11'

"Laminaria"
fløjte og orgel 1997 22'

"Nocturne"
sopran og violin 1998 8'

"ColoReed"
Obo, klarinet, saxofon, fagot 2002 16'

"A Poem of Earth"
Bas, Cello, Accordeon 2004 17'

"Meditation on St. Anselm's Prayer"
2 sopraner, cembalo, gambe 2005 12’

"Rose, flammende"
Sopran, violin orgel 2006 7'

"Spiral"
Blokfløjte og accordeon 2006 5'

Sange:


"Marienglas"
solo alt 1989 12'

Syv Maria-viser
solo-stemme 1990 21'

"Maria i Rosengård"
alt og orgel 1990 6'

"Maria i Naturen"
alt og orgel 1993 12'

"David sjunger för Saul"
tenor og harpe / piano 1994 ca. 20'

"Havets Stjerne"
alt og orgel 1995 6'

"Acanthus"
bas og orgel 1995 25'

Romancer
sopran og piano / accordeon 1996 14'

Hymner
mezzosopran og orgel 1998 14'

Soloværker:


"Marienglas"
solo alt 1989 12'

Syv Maria-viser

solo-stemme 1990 21'

"Vingefang"
accordeon solo 1997 13'

"Cellofan"
violoncel solo 1997 12'

"Fons flagrans"
cembalo solo 2000 7'

"Sigil"
accordeon solo 2008 7' 

 

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p